We begrijpen dat het vaak vervelend is om een bezoek te moeten brengen aan de dienst gynaecologie Amsterdam. Bepaalde onderzoeken die men kan doen zijn dan ook niet echt aangenaam. Dit gezegd zijnde is het bij bepaalde klachten ook absoluut geen goed idee om de opvolging en eventuele behandeling daarvan nodeloos lang uit te stellen, integendeel. In het bijzonder wanneer er bijvoorbeeld sprake is van een afwijkend uitstrijkje zult u kunnen vaststellen dat een spoedige opvolging door gynaecologie Amsterdam van cruciaal belang is. Dat is echter niet alles. Op deze pagina komt u meer te weten over de verschillende redenen waarom het interessant of zelfs noodzakelijk kan zijn om een gynaecoloog in te schakelen.

Gynaecologie Amsterdam en vulvapoli

Voor veel vrouwen is het niet geheel duidelijk wat vulvapoli nu precies is. In de praktijk betreft het hier een samenwerking tussen enerzijds de dermatologie en anderzijds de gynaecologie. Het verleden heeft reeds duidelijk gemaakt dat heel wat vrouwen met problemen aan de vulva gebaat zijn bij de bundeling van kennis die op deze manier is ontstaan. In de praktijk is het zo dat vrouwen geconfronteerd kunnen worden met tal van verschillende klachten aan de vulva. Het kan hierbij niet alleen gaan om pijn en jeuk, maar daarnaast kan er ook sprake zijn van seksuele problemen. Ervaart u ook één of meerdere van deze klachten? In dat geval kan het ook voor u interessant zijn om hiervoor een beroep te doen op vulvapoli.

Tracht uw kinderwens te vervullen

Gynaecologie Amsterdam staat er om bekend een waardevolle bijdrage te kunnen leveren aan de kinderwens die koppels koesteren. Zo kan er bijvoorbeeld een oriënterend fertiliteitsonderzoek worden uitgevoerd. Het betreft hier een onderzoek die wordt uitgevoerd om een goed beeld te kunnen geven van de vruchtbaarheid van één of beide partners. Op basis van de resultaten van dit onderzoek is het vaak mogelijk om te achterhalen hoe het komt dat een zwangerschap bijvoorbeeld tot dusver is uitgebleven. Op basis van deze bevindingen is het vervolgens mogelijk om te bekijken welke mogelijkheden er kunnen worden toegepast om alsnog zwanger te kunnen worden.

Wat wanneer u vragen heeft over anticonceptie?

Heel wat (jonge) vrouwen worden geconfronteerd met vragen over anticonceptie waar ze niet meteen een antwoord op blijken te vinden. Geldt dat ook voor u? Ook dan zult u kunnen vaststellen dat gynaecologie Amsterdam een belangrijke meerwaarde kan realiseren. Niet alleen kunnen al uw vragen worden beantwoord, daarnaast is het ook meteen mogelijk om bijvoorbeeld een afspraak te maken voor het laten plaatsen van een spiraaltje. Veel vrouwen geven hier de voorkeur aan omdat ze op die manier zonder zorgen seksueel actief kunnen zijn.

Bij gynaecologie Amsterdam is het mogelijk om een keuze te maken uit twee verschillende soorten spiraaltjes. Het gaat hierbij om de hormoonhoudende spiraaltjes en om de koperhoudende spiraaltjes. Bekijk goed de voor- en nadelen van beide spiraaltjes en laat u adviseren door de gynaecoloog in welke spiraal nu voor u het meest geschikt is. Eén ding staat in ieder geval vast, ook wanneer u graag meer te weten wil komen over anticonceptie is het zonder meer een aanrader om daarvoor even contact te zoeken met de dienst gynaecologie Amsterdam. Dit is immers toch iets waar u mogelijks liever geen risico’s mee neemt.